Privacyverklaring

Bloesem Molens, gevestigd aan Voorstraat 72, 4153 AM te Beesd, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens

Bloesem Molens v.o.f.
KvK-nummer: 75231883
Voorstraat 72, 4153 AM Beesd
info@bloesemmolens.nl
Tel: 06-34935797
www.bloesemmolens.nl
Verantwoordelijke privacybeleid: Marc de Jong

Verwerking van persoonsgegevens

Bloesem Molens verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Doel verwerking van persoonsgegevens

Bloesem Molens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze mogelijke nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening correct uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld voor de boekhouding en belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens

Bloesem Molens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doelen. Uw persoonsgegevens worden op beveiligde eigen servers bewaard of op beveiligde servers van een derde partij. Bloesem Molens neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en zorgt er zo voor dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van de gegevens tegen wordt gegaan. Bloesem Molens verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies

Bloesem Molens gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die door Bloesem Molens worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak hiervan. Ze zorgen er voor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. De website kan hierdoor geoptimaliseerd worden. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen van uw browser.

Inzien van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bloesem Molens. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of meenemen van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@bloesemmolens.nl. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, gereageerd op uw verzoek. Bloesem Molens wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationaal toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem bij vragen contact op via info@bloesemmolens.nl, wij helpen u graag.

Download hier onze Privacyverklaring